КҮМІС+ ӨТЕМ ДЕҢГЕЙІ

ҚОЗҒАЛТҚЫШ

ҚОЗҒАЛТҚЫШ

Стартердің тісті тәжі, май сорғысы, иінді білік және мойынтіректер, тісті дөңгелектер, газ тарату фазасының өзгеру жүйесін басқару блогы (VVT), газ тарату механизмінің жетек шынжыры және жұдырықшалы белбеу, үлестіруші біліктер, жұдырықшаларды итергіштер, итергіш тiстегерiші, клапандар мен бағыттауыштар, поршеньдер мен сақиналар, цилиндр саңылаулары, бұлғақтар, цилиндрлер блогының басы, цилиндрлер блогы басының төсемдері, енгізу және шығару коллекторлары және барлық ішкі төлкелер (кокстелген клапандардан немесе күйікке байланысты істен шығулардан басқа).
МЕХАНИКАЛЫҚ БЕРІЛІС ҚОРАБЫ

МЕХАНИКАЛЫҚ БЕРІЛІС ҚОРАБЫ

Селекторлар мен біліктер, тiстегерiштер, мойынтіректер мен төлкелер, синхронизаторлар, күпшектер мен біліктер.
<br>


Гидротрансформатор, тiстегерiштер, муфталар, тежегіш таспалар, клапандар блогы, реттегіш, май сорғысы, мойынтіректер мен төлкелер.
ДИФФЕРЕНЦИАЛДАР (АЛДЫҢҒЫ ЖӘНЕ АРТҚЫ)

ДИФФЕРЕНЦИАЛДАР (АЛДЫҢҒЫ ЖӘНЕ АРТҚЫ)

Haldex муфтасы және май сорғысы, тісті дөңгелек және тістегеріш, тістегеріштер, біліктер, мойынтіректер және төлкелер.
ЖҮРІС БӨЛІГІ

ЖҮРІС БӨЛІГІ

Алдыңғы және артқы жетек біліктері, таратқыш қорабы, әмбебап топсалар және тең бұрыштық жылдамдықтар топсалары (ТБЖТ).
САЛҚЫНДАТУ ЖҮЙЕСІ

САЛҚЫНДАТУ ЖҮЙЕСІ

Қозғалтқыштың салқындату сұйықтығының су сорғысы, термостат, желдеткіш қозғалтқышы, қозғалтқыштың салқындату сұйықтығының радиаторы және шлангілер.
МӘЖБҮРЛІ ИНДУКЦИЯ

МӘЖБҮРЛІ ИНДУКЦИЯ

Айдағыш, турбокомпрессор және турбокомпрессор жетегі.
ОТЫН ЖҮЙЕСІ

ОТЫН ЖҮЙЕСІ

Қозғалтқышты басқару модулі, дроссель жапқышы күйінің датчигі, дроссель жапқышының корпусы, иінді білік күйінің датчигі, отын алу сорғысы, отын бүрку сорғысы және каталиттік бейтараптандырғыш. Пайдаланылған газдарды рециркуляциялау жүйесінің (EGR) клапандары кенеттен істен шыққан жағдайда ғана кепілдікпен өтеледі, күйіктің пайда болуына жол берілмейді.
ІЛІНІСУ МЕХАНИЗМІ

ІЛІНІСУ МЕХАНИЗМІ

Ілінісу механизмінің қысу дискісі және сығымдағыш мойынтірек.
ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИКА

Стартер, оталдыру шарғылары, беріліс қорабы мен үлестіру қорабының электрондық басқару блогы (ЭББ).
КОНДИЦИОНЕР

КОНДИЦИОНЕР

Компрессор, конденсатор, ресивер/құрғатқыш, термостаттық кеңейткіш клапаны, бекітілген тесігі бар түтік және буландырғыш.
АСПА

АСПА

Ауа компрессоры, реттеуші клапандар, клиренс биіктігін басқару жүйесі, пневматикалық рессорлар, шарлы топсалар, аспа иінтіректері, көлденең иінтіректер мен төлкелер, амортизаторлар, артқы көлденең иінтіректердің төлкелері мен тартқыштары және қозғалтқыш тіректері (соның ішінде белсенді тіректер). Тұрақтандыру жүйесінің механикалық, гидравликалық немесе электрлік компонентінің кез келген ақауы осы кепілдік деңгейінен алынып тасталған. Жасына және/немесе жүріп өткен жолына байланысты жалпы тозу нәтижесінде істен шыққан аспаның барлық компоненті осы кепілдік деңгейінен алынып тасталған.
КОРПУСТАР

КОРПУСТАР

Өтем қозғалтқыштың, беріліс қорабының/трансмиссияның қаптамаларына, басты беріліске (олардың зақымдалуы жоғарыда аталған бөлшектердің бірінің істен шығуының тікелей салдары болған жағдайда) қолданылады.
МАЙДЫҢ АҒЫП КЕТУІ

МАЙДЫҢ АҒЫП КЕТУІ

Өндірушінің ұсыныстарына сәйкес кез келген тығыздағыш немесе төсем істен шыққан кезде жөндеуді аяқтау үшін қозғалтқышты, беріліс қорабын немесе жинақтағы дифференциалды шешіп алу қажет болады.
ШЫҒЫС МАТЕРИАЛДАРЫ

ШЫҒЫС МАТЕРИАЛДАРЫ

Май, май сүзгісі, тығыздағыштар, шлангілер және қатпайтын сұйықтық, себебі кепілдік бойынша өтелетін жоғары аталған бөлшектер істен шықты.